Jdi na obsah Jdi na menu

Zájezd do výrobny motocyklů BMW v Berlíně včetně vstupenky

31. 7. 2016

Továrnu BMW Plant Berlin najdete v severozápadní části Berlína v industriální čtvrti poblíž dnes již uzavřeného letiště Tempelhof, které za komunistické éry tvořilo významný komunikační uzel spojující Západní Berlín se svobodným světem.

Fabrika BMW se zde natrvalo usídlila až v roce 1939 po spojení s výrobcem Brandenburgische Motorenwerken (Bramo), kdy zde běžela výroba leteckých i jiných motorů. První kompletně „berlínský“ motocykl BMW R 60/2 sjel z místní výrobní linky až v roce 1967.

Zatímco v roce 1967 pracovalo na výrobní lince 30 pracovníků a produkce byla 40 motocyklů denně, k dnešnímu dni zde pracuje 1 861 zaměstnanců a výsledkem jejich práce je až 550 motocyklů denně – jednoválce, dvouválce i čtyřválce.

Dostanete bezdrátová sluchátka, abyste slyšeli výklad průvodce, a poté hned vyrazíte na prohlídku továrny. Ta začíná v původní historické budově, kde dodnes pracují obráběcí stroje. Zajímavostí je, že budova je památkově chráněná a když je třeba osadit novou velkou CNC mašinu, je nutné zbourat jednu zeď a po instalaci ji znovu postavit.

Do továrny každý den přijíždějí kamiony s hrubými odlitky bloku motoru i všech pohyblivých součástí a na těchto linkách se obrábějí do finálního tvaru a požadované přesnosti. S pilníkem či rozbrušovačkou v ruce tu nikoho nepřistihnete, vše probíhá na asi 60 počítačově řízených obráběcích strojích, které zde vrtají a brousí klikovky, písty, ventily, vačky.

Součástí každého bloku strojů je také zkušebna, která po namátkovém výběru proměřuje několik obrobků a zjišťuje, zda dodávka odlitků nebo způsob zpracování nevykazují nějaké odchylky. Už v této fázi je každý díl označen kódem a je přesně určeno, do jakého motocyklu (a dokonce i pro jakého kupce) je určen. To významně zvyšuje možnosti zpětné kontroly, pokud by se v pozdějších fázích či v budoucím provozu objevily nějaké potíže.

Za obráběcími halami je malý mezisklad, ze kterého se vstupuje do moderní budovy motorárny. Zde běží automatizovaná linka, na které se po speciální kolejnici s otočnými výhybkami pohybují podstavce s jednotlivými motory.

I zde je většina procesů prováděna roboty, podíl ruční práce na skládání jednotlivých komponent motoru či řízení automatů už je ale vyšší než v obráběcí hale. Zajímavý je také princip rotace pracovníků, kdy každý zaměstnanec po několika týdnech přejde na jiný stroj. Pracovníci jsou tak zaškoleni na všechny pozice, mohou se navzájem zastupovat a lépe se orientují ve své práci, než kdyby pracovali stále u jednoho stroje.

Termíny: 28.9. 2016

Odjezdy: Praha, Ústní nad Labem